Doa Mustajab Membakar dan Mengusir Jin yang Dapat Diamalkan Umat Islam

Menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle dan masih banyak lagi.
Konten dari Pengguna
30 September 2022 12:40
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi doa mustajab membakar dan mengusir jin. Foto: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi doa mustajab membakar dan mengusir jin. Foto: Pixabay
Jin merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka juga mampu menjelma seperti manusia. Ada pula jin yang kerap mengganggu manusia. Untuk mengatasinya, ada doa mustajab yang dapat diamalkan umat Muslim untuk mengusir jin.
Mengutip buku Bagaimana Menolak Sihir susunan Ali Murtadha al-Sayyid, salah satu doa mustajab yang ampuh untuk membakar dan mengusir jin adalah doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
Anjuran membaca doa tersebut tercantum dalam HR. Malik, an-Nasa’i, ath-Thabrani dan yang lain, malaikat Jibril berkata: “Maukah jika aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati?”
Bagi yang ingin mengamalkan doa mustajab membakar dan mengusir jin yang diajarkan oleh malaikat Jibril serta doa lainnya, simak uraian berikut ini.

Doa Mustajab Membakar dan Mengusir Jin

Ilustrasi doa mustajab membakar dan mengusir jin. Foto: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi doa mustajab membakar dan mengusir jin. Foto: Pixabay
أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.
A‘ûdzu biwajhillâhil karîm, wabikalimâtillâhit-tâmmâtil-latî lâ yujâwizuhunnâ barrun wa fâjirun, min syarri mâ yanzilu minas-samâ’i, wa min syarri ma ya‘ruju fîhâ, wa min syarri mâ dzara’a fil-ardhi, wamin syarri ma yakhruju minhâ, wa min syarri fitanil-laili wan-nahâri, wamin syarri thawâriqil-laili, wamin syarri kulli thârinin illâ thâriqan yathruqu bi khairin, yâ rahmân.
Artinya: Aku berlindung dengan dzat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampuainya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apa pun yang naik ke langit; dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi; dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam; dari keburukan petaka-petaka malam; dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan, wahai Zat yang maha penyayang.

Kumpulan Doa yang ditakuti oleh Jin

Ilustrasi doa mustajab membakar dan mengusir jin. Foto: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi doa mustajab membakar dan mengusir jin. Foto: Pixabay
Selain doa yang diajarkan malaikat Jibril, ada pula doa lainnya yang ditakuti golongan jin. Berikut bacaan doanya yang dihimpun dari buku Ar-Ruqyah Asy-Syar’iyyah; Terapi Gangguan Jin & Penyakit Hati (Plus 50 Tutorial Ruqyah Mandiri) susunan Ustadz Arif Rahman, dan sumber lainnya.

1. Ayat kursi

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa naum. Lahuu ma fis samawati wama fil ardh. Man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu maa baina aidihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasia kursiyyuhus samaawaati wal ardh walaa ya-udah hifzuhuma Wa Huwal 'aliyul 'azim.
Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

2. Surat Al-Mu’minun

Rabbi a'uzu bika min hamazatisy-syayatin wa a'ụzu bika rabbi ay yahdurun.
Artinya: “Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada-Mu agar mereka tidak menyertaiku." (QS. Al-Mu'minun: 97-98)

3. Doa ruqyah 1

أعوذ بكلما ت الله الثا ما ت من شر ما خلق × 3
A'uwdzu bikalimaatillahit tammaati min syarrimaa khalaq (dibaca 3x).
Artinya: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan". (HR. Muslim)

4. Doa ruqyah 2

أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقا به وشرعباده, ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . x3
A'uwdzu bikalimatillahi tammati min ghadhabihi wa 'iqabihi wa syarri'ibaadihi, wa min hamazati syaayaathiin wa ayyahd huruun. (dibaca 3x)
Artinya: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksa-Nya dan kejahatan hamba-hamba-Nya, dari gangguan-gangguan setan dan dari kembalinya lagi setan". (HR. Tirmidzi dan Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra)

5. Surat An-Naas

Qul a‘ūżu bi rabbin-nās malkin-nās Ilāhin-nās min syarri-waswāsil-khannās allażī yuwas wisu fī ṣudūrin-nās minal jinnati wan-nās
Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

6. Surat Al-Falaq

Qul a‘ūżu birabbil-falaq min syarri mā khalaq wa min syarri gāsiqin iżā waqab wa min syarrin-naffāṡāti fil-‘uqad wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad
Artinya: "Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (wanita-wanita) tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki."
(ANS)