Contoh Dongeng Sunda Pendek untuk Pengantar Tidur Anak

Konten dari Pengguna
4 Oktober 2021 8:37
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Contoh Dongeng Sunda Pendek untuk Pengantar Tidur Anak (82962)
searchPerbesar
Contoh Dongeng Sunda Pendek, Foto: Pixabay
Bahasa Sunda merupakan salah satu bentuk budaya yang perlu dilestarikan, salah satunya dengan membacakan dongeng Sunda pendek sebelum tidur kepada para generasi penerus.
ADVERTISEMENT

Dongeng Sunda Pendek

Contoh Dongeng Sunda Pendek untuk Pengantar Tidur Anak (82963)
searchPerbesar
Contoh Dongeng Sunda Pendek, Foto: Pixabay
Berikut adalah salah satu dongeng Sunda pendek yang dilansir dari buku Raja Tanpaingan, Ilham Nurwansah, (2019:14-15) untuk dibacakan kepada anak sebelum tidur:
Sireum jeung Japati
Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap kahandap, manehna tisoledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeu pelebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay kasisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, ”Tulung, tulung, ieu kuring rek tikerelep, tulungan..!”
Kabeneran aya japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret kahandap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hibeur bari ngegel daun salambar.
Song diasongkeun daun teh kahareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun kujapati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka japati anu geus ngaleupaskeun manehanana dina bahaya.
ADVERTISEMENT
Dina hiji mangsa japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dihandapeun tangkal. Harita tikajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna keketeyepan
Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun japati bari ngaharewos ka manehna. ”Heh japati, buru-buru geura hibeur, tuh aya paninggaran keur ngintip.” Panigaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila, japati buru-buru geleber hibeur.
Isukna japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk japati: ”Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai.” Jawab sireum: ”Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka, eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean.”
ADVERTISEMENT
Terjemahan Bahasa Indonesia:
Semut dan Merpati
Ada semut yang akan minum air di sisi sungai. Saat merayap ke bawah, dia tersandung, Pluk jatuh kedalam air. Untungnya airnya tidak terlalu dalam sebelah sana, tetapi tetap ia tak bisa berenang. Sang semut pun berteriak, “Tolong, tolong, saya akan tenggelam, tolong..!”
Kebetulan ada merpati yang sedang terbang di sekitarnya dan mendengar semut memanggil meminta tolong. Saat melihat ke bawah, terlihat semut tampak kejang-kejang. Karena kasihan, merpati terbang sambil menggigit selembar daun.
Lalu disodorkannya daun itu di depan semut. Usai daun itu dipegang erat oleh si semut, merpati membawanya ke darat. Semut amat berterimakasih kepada merpati yang telah melepaskannya dari bahaya.
Pada suatu hari merpati sedang melirik-lirik ke dalam sebuah cabang kayu yang menyodor di atas air sungai. Semut yang dahilu di selamatkannya juga kebetulan ada di bawah pohon. Dari kejauhan ada pemburu yang mendatangi dengan berjalan pelan-pelan.
ADVERTISEMENT
Tanpa menunggu lama semut langsung mendatangi merpati dan berbisik, “Hei, merpati, cepat terbang, ada pemburu yang mulai memompa tembakannya." Segeralah sang merpati terbang tinggi.
Paginya si merpati kembali bertemu dengan si semut. Merpati berkata, "Terima kasih sekali, semut, sudah menolongku bebas dari musibah.” Jawab semut: “Menolong orang lain yang akan celaka itu memang kewajiban kita semua. Apalagi aku sekarang masih hidup berkat pertolonganmu."
Pesan moral dari dongeng Sunda pendek di atas adalah kita harus saling tolong menolong. (BRP)
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020