Gerry Soejatman

Pengamat dan Konsultan Penerbangan.