Muhammad Iqbal

Sejarawan IAIN Palangka Raya. Menulis tiga buku: Tahun-Tahun yang Menentukan Wajah Timur (EA Books, 2019), Menyulut Api di Padang Ilalang (Tanda Baca, 2021), dan Bermula dari Cerita Abah (Tanda Baca, Mei 2022).